Centrální park Kbely

Dne 29. září 2009 byla slavnostně předána do užívání Sboru dobrovolných hasičů Praha – Kbely nová hasičská zbrojnice ve Vrchlabské ulici čp. 1042. Sbor dobrovolných hasičů patří mezi nejstarší sbory v Praze. Byl založen 1. května 1881. Hasiči měli několik zbrojnic. Tato je již čtvrtá v pořadí. V současné nové budově hasičské zbrojnice je mimo jiné i klubovna pro mladé hasiče a dorost,  místnosti pro hasiče a hlavně místnosti pro moderní techniku.

image/svg+xml

Menu

Sledujte nás