Lidový dům Kbely

Budova v Toužimské ulici čp. 244 byla 9. května 1928 zkolaudována a 3. června  byl Lidový dům se sálem a restaurací slavnostně předán kbelským občanům do užívání pro kulturu i sport. Hrálo se zde divadlo, pořádaly zábavy i cvičilo. Za druhé světové války byla v objektu zřízena opravna německých automobilů. Po válce byla uspořádána sbírka na opravu podlahy. Velká rekonstrukce byla zahájena v roce 1973. V roce 1982 byla dokončena přístavba z Bakovské ulice a otevřen nový bar. A opět se zde tančilo, hrálo a vystupovalo mnoho známých umělců. Velké změny nastaly po roce 2000, kdy se vypořádaly majetkové poměry a Lidový dům je ve vlastnictví MČ Praha  19. Znovu se započalo s rekonstrukcí, nastaly velké změny v interiéru budovy, které byly dokončeny v roce 2006. Byla přistavěna také obřadní síň, kde se konají svatby nebo vítání nových občánků. Kulturní stánek je využíván pro různé akce např. plesy, vystoupení žáků ZŠ, hraje se zde divadlo a vystupuje mnoho kapel i umělců.

image/svg+xml

Menu

Sledujte nás