Tělocvična ZŠ Kbely

Nová tělocvična pro Základní školu Albrechtická

i širokou kbelskou sportovní veřejnost

Idea nové tělocvičny, která by uspokojila rostoucí potřeby základní školy s bobtnající kapacitou, ale také dávala možnost sportovat v odpoledních hodinách, vznikla již při stavbě nové budovy základní školy v roce 2015. Bylo jasné, že jedna tělocvična na postupný nárůst tříd nebude stačit a zároveň vznikal tlak i na obsazení tělocvičny kbelskými sportovními kluby. Proto bezprostředně po rozběhu nové budovy ZŠ vedení radnice požádalo hl. m. Prahu o finanční pomoc při realizaci nové tělocvičny. Žádné závratné finanční podpory se nám nedostalo, přesto jsme začali projektovat a koncem roku byly na stole první nákresy. Radnice chtěla mít více variant a zároveň cosi, co by bylo „kbelské“. Rok 2017 byl věnován vybíráním vnější podoby stavby, a to dokonce ze 17 variant. Mezitím jsme se museli poprat s posunutím plynovodu a celé budovy z důvodu doposud neschválené změny územního plánu, kterou jsme podali v roce 2016 při zpracování záměru stavby. Velkou podporu získala varianta tělocvičny v podobě tzv. vlny a pokračovalo se v projednávání podoby vnitřních prostor. Blížil se konec roku 2017 a vedení radnice, zejména pan starosta, neustále atakovalo hl. m. Prahu ohledně financí, neboť náš rozpočet nemá zdroje na takové investice. Nakonec se podařilo získat podstatnou část prostředků a počátkem roku 2018 byla veřejným projednáním ukončena debata o podobě tělocvičny a jejího vnitřního uspořádání. Bylo přistoupeno k zásadní změně, když do přízemí, kde původně mělo být parkoviště, byl přesunut prostor pro šatny, sprchy, drobné občerstvení, ale také sálky pro posilování či aerobní cvičení. Vznikla i malá prodejna a prostor pro wellness a relaxaci. Tímto krokem se uvolnil prostor tělocvičny k využití i pro sporty, které potřebují velké rozměry hřiště a ve Kbelích mají tradici. Během roku 2018 proběhlo dokončení potřebné dokumentace pro stavbu a výběrové řízení, které bylo završeno koncem roku, když před tím již městská část nechala proběhnout archeologický průzkum. V lednu 2019 byla stavba zahájena poklepáním na základní kámen a spolu s vedením hl. m. Prahy, které vyjádřilo podporu, byla nazvána sportovní halou. Během roku 2019 hrubá stavba utěšeně rostla a přibylo i několik vylepšení, např. fotovoltaická elektrárna, nádrže na dešťovou vodu spolu se systémem závlahy, horolezecká stěna či zhotovení spojovací chodby do základní školy. Rok 2020 byl spjat s vnitřními úpravami stavby včetně zmíněných vylepšení a v červnu bylo dílo formálně dokončeno. Hodnota stavby dosáhla 171 mil. vč. DPH. Stavba byla dokončena v roce 2020 při 890. výročí vzniku obce.

Ivana Šestáková

místostarostka

image/svg+xml

Menu

Sledujte nás