Pálení čarodějnic

30. dubna – Centrální park Kbely

Tak jako každý rok i letošní poslední dubnovou noc vzplanuly ohně ve Kbelích a v nevázaném veselí mnozí oslavili svátek čarodějnic. Čarodějnický rej o Filipojakubské noci je pro nás stejně tak tradiční, jako třeba Vánoce či Velikonoce. Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachová řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizovaná akce. Především městské a organizované akce někdy mívají charakter jakéhosi „čarodějnického karnevalu“.


foto Michal Marel
image/svg+xml

Menu

Sledujte nás