KBELSKÁ SENIORÁDA

Kbelská radnice uspořádala letošní rok poprvé sportovní klání seniory naší obce spolu s dalšími týmy blízkých městských částí. Ve čtvrtek 7. září se v dopoledním čase se sešly týmy z MČ Praha Letňany, MČ Praha Čakovice, MČ Praha Vinoř a MČ Praha 19.

Celým dnem provázel kbelský muzikant a moderátor pan Marian Kadlec alias Holokrk. V programu návštěvníky pobavil vtipy i písněmi Waldemara Matušky Milan Pitkin, Petra Rézová v doprovodu pana Šatopleta zazpívala hity let minulých. Taneční vystoupení si pro nás připravily Vinořské baráčnice a předvedl se recesistický podkrkonošský soubor Mužoreti aneb spolek ArtRoza. Na závěr zazpívala své všem známé písně Yveta Simonová.

Rozhodčími jednotlivých disciplín byli zaměstnanci radnice, žáci místní ZŠ Kbely, zástupci sportovců Sokol Kbely a podpořit naše seniory přišli zástupci starosty paní Ivana Šestáková, Tomáš Haniak a tajemník JUDr. Josef Nykles.

Velice děkujeme všem účastníkům doprovodného programu na akci, jelikož v průběhu celého dne se zde prezentovala Městská policie Praha, Český červený kříž, VZP, cvičitelka Dana Linke, Kbelský ateliér a paní Monika Benešová s arteterapíí.pro seniory a místní ZŠ i sportovci.

Kbelští senioři vyhráli krásné druhé místo.

Už nyní se těšíme příští rok na viděnou opět na další seniorádě, tentokrát nejspíše ve Vinoři.

Foto Michal Marel

Předchozí galerie Kbely-hrajem!
Další galerie Den otevřených dveří u SDH Kbely
image/svg+xml

Menu

Sledujte nás