Sešli jsme se na nádraží

aneb snídani na peróně

Již posedmé se uskutečnila snídaně pro cestující, kteří kromě kávy nebo čaje a sladkého či slaného pečiva obdrželi informace o aktuálních projektech.

Po dvou letech neustále se měnících výluk se provoz na naší železniční trati dostal do běžných kolejí. Mezitím ale odešla třetina cestujících. Cílem dnešní snídaně tedy bylo upozornit na to, že trať už je opravená a vlaky jezdí celkem přesně.

Největší zájem vzbudila studie zkapacitnění železniční trati, která počítá s jejím zdvojkolejněním a elektrifikací. Mezi centrálním parkem a satalickým nádražím se počítá se zahloubením trati, aby mohla mimoúrovňově křížit ulice Mladoboleslavskou, Hornopočernickou a vzletovou dráhu letiště. Tu studii nyní Správa železnic zpřesňuje v úseku mezi Třeboradicemi a Černým Mostem. Kvůli tomu železničáři nedali zatím souhlas se zřízením železniční zastávky pod Nouzovem, dosud nemají jasno v tom, jestli nebude nutné posunout kolej. Podobné je to se zastávkou na Havraňáku pro novou zástavbu v Čakovicích a Letňanech. Podle aktuálních plánů má být trať přestavěna v roce 2029, tak uvidíme.

Lidé se hodně ptali na dvě lávky přes trať. Na Havraňáku vzniká v rámci krajinného parku lávka, která propojí Čakovice, Kbely a Letňany. Samotná lávka už je postavená, ale chybí dobudovat přístupové cesty z jižní strany. Lávka na Rajské Zahradě propojí zástavbu Hutí s novým nádražím a stanicí metra. Bez lávky na nově postaveném nádraží ani nemůžou zastavovat vlaky, protože z nástupišť se nelze jinak dostat.

Obě lávky by měly být v provozu do konce roku.

Dalším důležitým tématem bylo pokračování přípravy dálničního okruhu. Letos byla zpracována krajinářská studie s možnými úpravami okolí okruhu. Naše městská část přivítala, že se ministr dopravy zabývá možnostmi, jak okruh citlivěji napasovat do krajiny, ještě ale uvidíme, co z vodních a lesních ploch se skutečně objeví v projektu okruhu.

Předchozí galerie Tvořivá dílna v Ekocentrum Prales
Další galerie Autorská fotografická výstava
image/svg+xml

Menu

Sledujte nás