Týden uvědomění si mozku

V rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ a Národního týdne trénování paměti uspořádala kbelská knihovna přednášku pro veřejnost, na které její účastníci měli možnost dozvědět se více o praktických technikách trénování paměti. Pod vedením odborné lektorky Ing. Dagmar Lerlové se všichni přítomní seznámili s možnostmi pravidelného a účinného využívání různých technik vedoucích k lepší výkonnosti paměti, snadnějšímu zapamatování si věcí v každodenním životě, a tím k potřebnému zvýšení sebevědomí.

image/svg+xml

Menu

Sledujte nás